Công ty Cp Dịch vụ Đầu tư Lan Mộc - Lan Mộc Danh Mộc - www.lanmoc.com

BIỆN PHÁP THI CÔNG SÂN VƯỜN

1.Mục đích:

            Mục đích lập phương án thi công công trình cảnh quan  là nhằm tạo điều kiện cho công trình được tiến hành thuận lợi, đúng tiến độ, tuân thủ theo chỉ dẫn kỹ thuật dự án và tiêu chuẩn đưa ra cùng các bản vẽ chi tiết thi công. Phương án thi công công trình cảnh quan để mô tả biện pháp thi công chi tiết quá trình trồng và bảo dưỡng công trình cảnh quan sau trồng.

            Khi có phương án thi công tốt sẽ giúp chúng ta chủ động hơn công tác thực hiện thi công, điều phối nhịp độ công trình, tiến độ đáp ứng yêu cầu ban đầu. Và từ đó, giảm thiểu thiệt hại toàn bộ hệ thống cây xanh trong công trình cho nhà đầu tư và cho cả đơn vị thi công.          

            Gắn kết với việc thực hiện đúng kỹ thuật trong thi công vì đã được lập sẵn trong phương án thi công công trình cây xanh này, giúp đơn vị thi công và nhà đầu tư kiểm tra, đánh giá tình hình tốt. Nếu có xảy ra lỗi trong công tác thi công thì sẽ nhận ra ngay được lý do từ đó có giải quyết, xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố xảy ra làm ảnh hưởng đến chất lượng, hư hại hệ thống cây xanh.
 

2. Phương án tổ chức thực hiện:

            Phương án tổ chức thực hiện thi công chính là xương sống của việc lập phương án thi công công trình cảnh quan. Để có một phương án tốt cần có những tài liệu hỗ trợ:

            Các văn bản tham chiếu để thực hiện phương án thi công:

– Tiêu chuẩn hướng dẫn kỹ thuật trồng cây (Bao gồm các loại cây theo bản vẽ chi tiết)

– Kỹ thuật bảo dưỡng cây trồng, cảnh quan theo tiêu chuẩn của nhà nước, kết hợp với yêu cầu của chủ đầu tư và của công ty thực hiện

– Bản vẽ thiết kế cảnh quan đã được duyệt

– Trình tự thi công gắn liền với tiến độ thực hiện công trình được yêu cầu

2.1 Công tác chuẩn bị:

            Bãi tập kết do đại diện của hai công ty nhà đầu tư và đơn vị thi công cùng phối hợp nhất trí địa điểm để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị thi công.

            Chuẩn bị bãi tập kết đảm bảo được thiết lập với diện tích dựa vào số lượng cây trồng và nguyên vật liệu, đảm bảo cho việc thực hiện trồng cây, trộn phân theo yêu cầu của kỹ thuật. Nơi tập kết thuận lợi cho việc vận chuyển và đi lại trong quá trình thi công. Nơi tập kết đảm bảo khô thoáng, không ngập úng.

            Tập kết phân, đất – nguyên vật liệu: đất trồng cây, phân bón,…

            Vận chuyển phân thuộc dạng đơn phân lên bãi tập kết, tiến hành đảo phân tạo thành hợp chất phân trồng cây và trồng cây thi công trực tiếp qua giá thể hiện hữu.

            Đối với đất san lấp khi vận chuyển đất san lấp có thể không thông qua bãi tập kết mà chuyển thẳng xuống hiện trường trực tiếp san lấp, nếu bớt được công đoạn này cũng tiết giảm đáng kể chi phí thi công.

            Cây chống, công dụng cụ, máy móc thiết bị phục vụ trồng cây xanh, cảnh quan

            Tiến hành tập kết cây chống, các công dụng cụ cần thiết khi thi công, như cuốc, xẻng, dây buộc, máy công cụ cần thiết hỗ trợ thi công… đảm bảo cho quá trình thực hiện đầy đủ, đảm bảo an toàn lao động, yêu cầu kỹ thuật cây trồng.  

2.2 Nhân sự: giám sát thi công công trình cây xanh, giám sát kỹ thuật, nhân sự thực hiện:

            Cán bộ thực hiện thi công trực tiếp tại hiện trường, cân đối nhân sự đảm bảo không chồng chéo công việc, ước lượng công việc thi công, dự toán thời gian hoàn thành và bàn giao, kiểm tra chất lượng và hiệu quả công việc, thường xuyên báo cáo cho quản lý và các công việc phát sinh khi thi công.

            Có danh sách, thông tin liên lạc cụ thể

            Nhân sự chịu trách nhiệm quản lý dự án để phối hợp với nhà đầu tư: báo cáo công việc, tiến độ, yêu cầu thêm khác…

2.3 Tổ chức thực hiện thi:

2.3.1 An toàn lao động trong thi công cảnh quan

Người tham gia trực tiếp tại hiện trường cần phải được trang bị bảo hộ lao động như: Nón cứng, Găng tay, Giầy… Đảm bảo an toàn khi lao động, người chỉ huy tại công trường phải hướng dẫn cụ thể cho công nhân trực tiếp lao động, biết các nội dung liên quan đến an toàn và nội quy khi lao động.

Tham gia học luật an toàn lao động theo yêu cầu của nơi thi công cảnh quan, theo phổ biến của luật an toàn lao động công trình.

2.3.2 Danh sách công việc và thực hiện công việc thi công cảnh quan:

Lập danh sách phân công công việc cho từng người hoặc nhóm người, bộ phận thực hiện, phân công trách nhiệm triển khai thực hiện từng phần việc trong quá trình thi công.

Tổ đảo phân đất, chuẩn bị nguyên liệu trồng cây cảnh

a. Tổ tưới nước: tưới nước hằng ngày cho hệ thống cây tai công trình, đảm bảo tưới nước đúng nhu cầu phát triển và phù hợp loại cây.

b. Tổ trồng cây: Trồng mới cây xanh, chăm sóc bảo dưỡng cây đã trồng

c. Đội trưởng là người quản lý, giám sát có nhiệm vụ thành lập tổ thi công chuyên môn cho từng nhóm công việc tại công trình cảnh quan cây xanh, phần chia công việc theo ngày, tuần, tháng,… thực hiện theo tiến độ, nếu chậm thì phải điều chỉnh lại cho đúng tiến độ thi công cảnh quan cây xanh.

d. Báo cáo kết quả các hạng mục đạt được hàng tuần, tháng, quý,… cho nhà đầu tư. Người giám sát, quản lý công trình cảnh quan cây xanh này phải chịu trách nhiệm thực thi công việc.

e. Trong quá trình tổ chức triển khai thi công cảnh quan, đội trưởng- quản lý giám sát công trình sẽ làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong việc xử lý các vướng mắc có thể xãy ra trong quá trình thi công.

3.Hồ sơ lập phương án thi công công trình cảnh quan:

            Những yêu cầu liên quan sẽ được đệ trình lên tư vấn phê duyệt trước khi bắt đầu công tác thi công cho từng hạng mục chi tiết

            Mỗi quy trình thi công cảnh quan cây xanh sẽ được lưu lại và các tập ghi chép này sẽ được lưu giữ tại phòng dữ liệu.

             Mỗi quy trình thi công của từng hạng mục chi tiết hoàn tất phải được đệ trình lên tư vấn duyệt. Toàn bộ hồ sơ sẽ được lưu giữ tại phòng dữ liệu.

Home Print Top Back