Công ty Cp Dịch vụ Đầu tư Lan Mộc - Lan Mộc Danh Mộc - www.lanmoc.com

Giám sát

QUẢN LÝ, GIÁM SÁT THI CÔNG CẢNH QUAN SÂN VƯỜN
            Bạn có một dự án cảnh quan nhưng không có nhân sự phụ trách triển khai. LAN MỘC với đội ngũ được đào tạo chuyên nghiệp và bài bản sẽ đảm trách công việc này cho bạn. Hãy liên hệ chúng tôi để có thông tin chi tiết về dự án cảnh quan! Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng trong việc giám sát nhà thầu thi công thực hiện các công trình cảnh quan.
 Chúng tôi can kết sẽ giám sát dự án cảnh quan của Quý Khách theo yêu cầu của quý vị. Hy vọng sẽ làm cho các bạn hài lòng khi lựa chọn LAN MỘC

Cùng với bộ phận kỹ thuật và thiết kế lên kế hoạch và phương án thi công chi tiết cho các công trình cảnh quan cây xanh

- Giám sát thi công các công trình cảnh quan cây xanh tuân theo các qui định của thiết kế công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Kiểm tra vật tư , vật liệu, cây xanh được vận chuyển tới công trường.

- theo dõi , giám sát thường xuyên công tác thi công xây lắp và trồng cây xanh tại công trình thi công

- Quản lý, chấm công đội ngũ công nhân tại công trình.

- Kiểm tra xác nhận khối lượng hoàn thành , chất lượng công tác đạt được và tiến độ thực hiện các công tác .

- Lập báo cáo tình hình chất lượng và tiến độ từng tuần báo cáo lại cho ban lãnh đạo.

- Phối hợp các bên thi công và các bên liên quan giải quyết những phát sinh trong quá trình thi công .

- Làm các công việc theo yêu cầu của ban Giám đốc

Home Print Top Back