Công ty Cp Dịch vụ Đầu tư Lan Mộc - Lan Mộc Danh Mộc - www.lanmoc.com

Phân bón

Phân hữu cơ tổng hợp dạng nén
 Phân có hàm lượng hữu cơ tới 65%, cao nhất trong các loại phân hữu cơ hiện có trên thị trường. Ngay cả phân thông dụng hiện nay là phân trùn quế cũng không bao giờ đạt được tỷ lệ hữu cơ trên

Chi tiết:

Cách sử dụng phân bón cho Phong Lan
 Cũng như nhiều loại cây trồng khác, Phong Lan đều trải qua nhiều giai đoạn sinh trưởng khác nhau: cây còn nhỏ, cây trưởng thành, chuẩn bị ra hoa,….Mỗi giai đoạn cần được cung cấp tỷ lệ các loại phân bón thích hợp. Bón phân không đúng cách Lan không phát triển, không ra hoa, hoặc nếu có ra hoa thì hoa không đẹp, mau tàn, dễ rụng non,….

Chi tiết: