Công ty TNHH Lan Mộc - Lan Mộc - Danh mộc - www.lanmoc.com

Cây nội thất

Cây đại phú gia
 Tên cây: Cây đại phú gia

Tên khoa học:: Aglaoocma sp

Chi tiết:

Cây cau Hawaii
 Tên thông thường: Cây cau Hawaii

Tên khoa học: Chamaedorea elegans

Họ thực vật: Arecaceae (họ cau/dừa)

Chiều cao: 1.4 – 1.6 m

Chi tiết: